Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας μέσα από τον ιστότοπό μας

Κλείστε το δωμάτιό σας εύκολα και γρήγορα

Θα μας βρείτε και στο facebook γράφοντας «CostaRini»

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε την μεταφορά σας από και προς το ξενοδοχείο, μπορέιτε να εξυπηρετηθείτε με δικό μας ταξί με το ανάλογο κόστος.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πράξουμε τα δέοντα αναφορικά με τον σκοπό της επικοινωνίας μας.

 

Πηγή Πληροφόρησης

Το γραφείο μας συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά με βάση τις προσκομιζόμενες από εσάς πληροφορίες και έγγραφα.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι προσκομίζετε, προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο μας επισκέπτεστε.

 

Διαβίβαση δεδομένων

ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα  τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργάτες μας (γραφίστας, εταιρία εκτύπωσης) που μας φτιάχνουν την ιστοσελίδα και τα έντυπά μας.

 

Χρόνος επεξεργασίας

Το γραφείο μας θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 20 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα:

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του γραφείου, κ. Μαριάννα Τσουκάτου (τηλ. 2757 0 22 100). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημά σας στο email  μας (Φόρμα Επικοινωνίας) και  το ξενοδοχείο μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης,  ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).

Σας ευχαριστούμε.